دانشکده :     گروه آموزشی :    (همه موارد)
آ |  ا |  ب |  پ |  ت |  ث |  ج |  چ |  ح |  خ |  د |  ذ |  ر |  ز |  ژ |  س |  ش |  ص |  ض |  ط |  ظ |  ع |  غ |  ف |  ق |  ک |  گ |  ل |  م |  ن |  و |  ه |  ی
نامنام خانوادگیدرجه علمیمدرک تحصیلیرشته تحصیلیدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکپروفایل
Data pager
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از8, گزینه 1 تا30 از234.
قاسم ابوطالبی دریا سری استادیار دکتری پرستاری دانشکده پزشکی پرستاری abotalbbi.ghasem@yahoo.com .....
سیمین دشتی مربی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی دانشکده پزشکی پرستاری   .....
زهرا سرداری سیار مربی کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پزشکی پرستاری z.sardai@iauardabil.ac.ir .....
هما علیزاده میراشرفی مربی کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه دانشکده پزشکی پرستاری homaalizadeh61@gmail.com .....
آسیه موحد پور مربی کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پزشکی پرستاری movahhedpour.a@gmail.com .....
رقیه ناصری مربی کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پزشکی پرستاری   .....
مریم نمادی وثوقی مربی کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پزشکی پرستاری   .....
عزیزاله ادیب استادیار دکتری قلب و عروق دانشکده پزشکی پزشکی dr_adib1@yahoo.com .....
مصطفی اشرفی اوصالو استادیار دکتری علوم تشریحی پزشکی دانشکده پزشکی پزشکی maomostafa@gmail.com .....
حميد دلداده مقدم استادیار دکتری ارولوژی دانشکده پزشکی پزشکی dld@gmail.com .....
رضا دیده ور استادیار دکتری پاتولوژی دانشکده پزشکی پزشکی   .....
نرگس صالحی استادیار دکتری زنان و زایمان دانشکده پزشکی پزشکی   .....
سکینه صالحی استادیار دکتری فیزیولوژی دانشکده پزشکی پزشکی s.salehi@iauardabil.ac.ir .....
خاطره طوبی استادیار دکتری زنان و زایمان دانشکده پزشکی پزشکی   .....
محمود ظفرمند استادیار دکتری قلب و عروق دانشکده پزشکی پزشکی   .....
مسعود فردین استادیار دکتری میکروبیولوژی دانشکده پزشکی پزشکی dr_fardin@yahoo.com .....
اسمعیل فلاح استاد دکتری انگل شناسی پزشکی دانشکده پزشکی پزشکی fallah39@gmail.com .....
احمد قاسمی استادیار دکتری بیماریهای عفونی دانشکده پزشکی پزشکی   .....
رضا کاظمی استادیار دکتری روانپزشکی دانشکده پزشکی پزشکی dr_reza.kazemi@yahoo.com .....
رامین گسیلی استادیار دکتری بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی پزشکی   .....
علیرضا محبی پور استادیار دکتری پوست و مو دانشکده پزشکی پزشکی   .....
سراج مهاجری استادیار دکتری جراحی عمومی دانشکده پزشکی پزشکی   .....
فاطمه میرارشادی مربی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشکده پزشکی پزشکی   .....
جواد وهاب زاده منشی استادیار دکتری روانپزشکی دانشکده پزشکی پزشکی   .....
لیلا پیردل استادیار دکتری ایمونولوژی دانشکده پزشکی علوم آزمایشگاهی   .....
ناصر شکری کله سر مربی کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشکده پزشکی علوم آزمایشگاهی n_shokri_kalehsar@iauardabil.a .....
اصغر فرج زاده استادیار دکتری علوم آزمایشگاهی دانشکده پزشکی علوم آزمایشگاهی ...... .....
سیما خاوندی زاده اقدم مربی کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پزشکی مامایی   .....
نسترن صفوی اردبیلی مربی کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پزشکی مامایی   .....
لیلا علیزاده مربی کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پزشکی مامایی l_alizadeh@iauardabil.ac.ir .....
fapjunk.com